Deze webshop is powered by:
Afval.nl - container huren
U bent hier: home > friesland > container-huren-friesland
Container huren
Hoe werkt het? Afvalcontainer huren Tarieven Soorten containers Soorten afval
Bestellen
Direct bestellen! Betalen met iDEAL
Afvalsoorten
Bouwafval / Sloopafval Huisraad Puin / Stenen / Tegels Houtafval Tuinafval / Snoeiafval Tuinhout / Bielzen Grond / Graszoden Dakbedekking / Dakafval
Afvalcontainers
3m3 container 6m3 container 10m3 container 10m3 dichte container

Container huren Friesland

Via Containerhurenonline.nl kunt u simpel, snel en betrouwbaar een container huren in heel Nederland. Lees hieronder in vogelvlucht hoe u met een paar muisklikken een afvalcontainer huurt in Friesland.

Tarieven container huren Friesland

3 m3 container
Bekijk tarieven
6 m3 container
Bekijk tarieven
10 m3 container
Bekijk tarieven

Container huren in Friesland? Waar moet u op letten?

 • Denk om een vergunning! Niet nodig bij plaatsen op eigen terrein
 • Huur een gesloten container in stedelijke gebieden
 • Al het afval in een keer afvoeren? Huur een bouwafval container
 • Plaatsen en ophalen op dezelfde dag is mogelijk

Voor het aanvragen van een vergunning bent u zelf verantwoordelijk. Voor meer informatie en/of vragen over vergunningen kunt u terecht bij uw eigen gemeente of stadsdeel.

Welke afvalsoorten kunt u afvoeren in Friesland?

Het gemak en voordeel van onze website

Als u een afvalcontainer gaat huren in Friesland kunt u profiteren van de voordelen die wij bieden op het gebied van afvalcontainerverhuur:

 • 24/7 containers bestellen
 • Vandaag besteld is morgen geleverd
 • Vast bedrag per container, bekijk tarieven
 • Geen gedoe met borg
 • Geen huurtermijn, geen extra kosten bij lang gebruik!

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het afvoeren van afval of het huren van een container in Friesland. Wij zijn uiteraard graag bereid deze te beantwoorden!

Levering in heel Nederland:

 • Container huren Aalsum
 • Container huren Abbega
 • Container huren Achlum
 • Container huren Achtkarspelen
 • Container huren Akkrum
 • Container huren Akmarijp
 • Container huren Aldeboarn
 • Container huren Aldtsjerk
 • Container huren Allingawier
 • Container huren Ameland
 • Container huren Anjum
 • Container huren Appelscha
 • Container huren Arum
 • Container huren Augsbuurt
 • Container huren Augustinusga
 • Container huren Baaiduinen
 • Container huren Baaium
 • Container huren Baard
 • Container huren Bakhuizen
 • Container huren Bakkeveen
 • Container huren Balk
 • Container huren Ballum
 • Container huren Bantega
 • Container huren Bears
 • Container huren Beetgum
 • Container huren Beetgumermolen
 • Container huren Beetsterzwaag
 • Container huren Berlikum
 • Container huren Blauwhuis
 • Container huren Blesdijke
 • Container huren Blessum
 • Container huren Blije
 • Container huren Boarnsterhim
 • Container huren Boazum
 • Container huren Boelenslaan
 • Container huren Boer
 • Container huren Boijl
 • Container huren Boksum
 • Container huren Bolsward
 • Container huren Bontebok
 • Container huren Boornbergum
 • Container huren Boornzwaag
 • Container huren Bornwird
 • Container huren Brantgum
 • Container huren Breezanddijk
 • Container huren Britsum
 • Container huren Britswert
 • Container huren Broek
 • Container huren Broeksterwoude
 • Container huren Buitenpost
 • Container huren Burdaard
 • Container huren Buren
 • Container huren Burgum
 • Container huren Burgwerd
 • Container huren Burum
 • Container huren Cornjum
 • Container huren Cornwerd
 • Container huren Damwoude
 • Container huren Dantumadiel
 • Container huren De Blesse
 • Container huren De Hoeve
 • Container huren De Knipe
 • Container huren De Tike
 • Container huren De Valom
 • Container huren De Veenhoop
 • Container huren De Wilgen
 • Container huren Dearsum
 • Container huren Dedgum
 • Container huren Deinum
 • Container huren Delfstrahuizen
 • Container huren Dijken
 • Container huren Dokkum
 • Container huren Dongeradeel
 • Container huren Dongjum
 • Container huren Doniaga
 • Container huren Donkerbroek
 • Container huren Drachten
 • Container huren Drachtstercompagnie
 • Container huren Driesum
 • Container huren Drogeham
 • Container huren Dronrijp
 • Container huren Eagum
 • Container huren Earnew‚ld
 • Container huren Easterein
 • Container huren Easterlittens
 • Container huren Eastermar
 • Container huren Easterwierrum
 • Container huren Echten
 • Container huren Echtenerbrug
 • Container huren Ee
 • Container huren Eesterga
 • Container huren Elahuizen
 • Container huren Elsloo
 • Container huren Engelum
 • Container huren Engwierum
 • Container huren Exmorra
 • Container huren Ferwerderadiel
 • Container huren Ferwert
 • Container huren Ferwoude
 • Container huren Finkum
 • Container huren Firdgum
 • Container huren Fochteloo
 • Container huren Follega
 • Container huren Folsgare
 • Container huren Formerum
 • Container huren Foudgum
 • Container huren Franeker
 • Container huren Franekeradeel
 • Container huren Friens
 • Container huren Frieschepalen
 • Container huren Gaast
 • Container huren Gaasterl‚n-Sleat
 • Container huren Gaastmeer
 • Container huren Garyp
 • Container huren Gauw
 • Container huren Gerkesklooster
 • Container huren Gersloot
 • Container huren Ginnum
 • Container huren GoŽnga
 • Container huren GoŽngahuizen
 • Container huren Goingarijp
 • Container huren Gorredijk
 • Container huren Goutum
 • Container huren Greonterp
 • Container huren Grou
 • Container huren Gytsjerk
 • Container huren Hallum
 • Container huren Hantum
 • Container huren Hantumeruitburen
 • Container huren Hantumhuizen
 • Container huren Harich
 • Container huren Harkema
 • Container huren Harlingen
 • Container huren Hartwerd
 • Container huren Haskerdijken
 • Container huren Haskerhorne
 • Container huren Haule
 • Container huren Haulerwijk
 • Container huren Hee
 • Container huren Heeg
 • Container huren Heerenveen
 • Container huren Hegebeintum
 • Container huren Hemelum
 • Container huren Hempens
 • Container huren Hemrik
 • Container huren Herbaijum
 • Container huren het Bildt
 • Container huren Hiaure
 • Container huren Hichtum
 • Container huren Hidaard
 • Container huren Hieslum
 • Container huren Hijum
 • Container huren Hilaard
 • Container huren Hindeloopen
 • Container huren Hinnaard
 • Container huren Hitzum
 • Container huren Hollum
 • Container huren Holwerd
 • Container huren Hommerts
 • Container huren Hoorn
 • Container huren Hoornsterzwaag
 • Container huren Houtigehage
 • Container huren Hķns
 • Container huren Hurdegaryp
 • Container huren Idaerd
 • Container huren Idsegahuizum
 • Container huren Idskenhuizen
 • Container huren Idzega
 • Container huren Iens
 • Container huren IJlst
 • Container huren IJpecolsga
 • Container huren IJsbrechtum
 • Container huren Indijk
 • Container huren It Heidenskip
 • Container huren Itens
 • Container huren Jannum
 • Container huren Jellum
 • Container huren Jelsum
 • Container huren Jirnsum
 • Container huren Jislum
 • Container huren Jistrum
 • Container huren Jonkersl‚n
 • Container huren Jorwert
 • Container huren Joure
 • Container huren Jouswier
 • Container huren Jubbega
 • Container huren Jutrijp
 • Container huren Kaart
 • Container huren Katlijk
 • Container huren Kimswerd
 • Container huren Kinnum
 • Container huren Klooster-Lidlum
 • Container huren Kolderwolde
 • Container huren Kollum
 • Container huren Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Container huren Kollumerpomp
 • Container huren Kollumerzwaag
 • Container huren Kootstertille
 • Container huren Kornwerderzand
 • Container huren Kortehemmen
 • Container huren Koudum
 • Container huren Koufurderrige
 • Container huren KŻbaard
 • Container huren Landerum
 • Container huren Langedijke
 • Container huren Langelille
 • Container huren Langezwaag
 • Container huren Langweer
 • Container huren Leeuwarden
 • Container huren Leeuwarderadeel
 • Container huren Legemeer
 • Container huren Lekkum
 • Container huren Lemmer
 • Container huren Lemsterland
 • Container huren Leons
 • Container huren Lichtaard
 • Container huren Lies
 • Container huren Lioessens
 • Container huren Lippenhuizen
 • Container huren Littenseradiel
 • Container huren LoŽnga
 • Container huren Lollum
 • Container huren Longerhouw
 • Container huren Luinjeberd
 • Container huren Lutkewierum
 • Container huren Luxwoude
 • Container huren Makkinga
 • Container huren Makkum
 • Container huren Mantgum
 • Container huren Marrum
 • Container huren Marssum
 • Container huren Menaldum
 • Container huren Menaldumadeel
 • Container huren Metslawier
 • Container huren Midlum
 • Container huren Midsland
 • Container huren Miedum
 • Container huren Mildam
 • Container huren Minnertsga
 • Container huren Mirns
 • Container huren Moddergat
 • Container huren Molkwerum
 • Container huren Morra
 • Container huren MŻnein
 • Container huren Munnekeburen
 • Container huren Munnekezijl
 • Container huren Nes
 • Container huren Niawier
 • Container huren Nieuwebrug
 • Container huren Nieuwehorne
 • Container huren Nieuweschoot
 • Container huren Nij Beets
 • Container huren Nijeberkoop
 • Container huren Nijefurd
 • Container huren Nijega
 • Container huren Nijehaske
 • Container huren Nijeholtpade
 • Container huren Nijeholtwolde
 • Container huren Nijelamer
 • Container huren Nijemirdum
 • Container huren Nijetrijne
 • Container huren Nijhuizum
 • Container huren Nijland
 • Container huren Noardburgum
 • Container huren Noordwolde
 • Container huren Oentsjerk
 • Container huren Offingawier
 • Container huren Oldeberkoop
 • Container huren Oldeholtpade
 • Container huren Oldeholtwolde
 • Container huren Oldelamer
 • Container huren Oldeouwer
 • Container huren Oldetrijne
 • Container huren Olterterp
 • Container huren Oosterbierum
 • Container huren Oosterend
 • Container huren Oosternijkerk
 • Container huren Oosterstreek
 • Container huren Oosterwolde
 • Container huren Oosterzee
 • Container huren Oosthem
 • Container huren Oostrum
 • Container huren Ooststellingwerf
 • Container huren Opeinde
 • Container huren Oppenhuizen
 • Container huren Opsterland
 • Container huren Oranjewoud
 • Container huren Oude Bildtzijl
 • Container huren Oude Leije
 • Container huren Oudega
 • Container huren Oudehaske
 • Container huren Oudehorne
 • Container huren Oudemirdum
 • Container huren Oudeschoot
 • Container huren Oudwoude
 • Container huren Ouwsterhaule
 • Container huren Ouwster-Nijega
 • Container huren Paesens
 • Container huren Parrega
 • Container huren Peins
 • Container huren Peperga
 • Container huren Piaam
 • Container huren Pietersbierum
 • Container huren Pingjum
 • Container huren Poppenwier
 • Container huren Raard
 • Container huren Raerd
 • Container huren Ravenswoud
 • Container huren ReahŻs
 • Container huren Reduzum
 • Container huren Reitsum
 • Container huren Ried
 • Container huren Rien
 • Container huren Rijs
 • Container huren Rinsumageest
 • Container huren Rohel
 • Container huren Roodkerk
 • Container huren Rotstergaast
 • Container huren Rotsterhaule
 • Container huren Rottevalle
 • Container huren Rottum
 • Container huren Ruigahuizen
 • Container huren Ryptsjerk
 • Container huren Sandfirden
 • Container huren Schalsum
 • Container huren Scharnegoutum
 • Container huren Scharsterbrug
 • Container huren Scherpenzeel
 • Container huren Schettens
 • Container huren Schiermonnikoog
 • Container huren Schingen
 • Container huren Schraard
 • Container huren Seerijp
 • Container huren Sexbierum
 • Container huren Sibrandabuorren
 • Container huren Siegerswoude
 • Container huren Sijbrandahuis
 • Container huren Sint Annaparochie
 • Container huren Sint Jacobiparochie
 • Container huren Sint Nicolaasga
 • Container huren Sintjohannesga
 • Container huren Skarsterl‚n
 • Container huren Slappeterp
 • Container huren Slijkenburg
 • Container huren Sloten
 • Container huren Smalle Ee
 • Container huren Smallebrugge
 • Container huren Smallingerland
 • Container huren Snakkerburen
 • Container huren Sneek
 • Container huren Snikzwaag
 • Container huren Sondel
 • Container huren Sonnega
 • Container huren Spanga
 • Container huren Spannum
 • Container huren Stavoren
 • Container huren Steggerda
 • Container huren Stiens
 • Container huren Stroobos
 • Container huren Sumar
 • Container huren Surhuisterveen
 • Container huren Surhuizum
 • Container huren Suw‚ld
 • Container huren Swichum
 • Container huren Teerns
 • Container huren Ter Idzard
 • Container huren Terband
 • Container huren Terherne
 • Container huren Terkaple
 • Container huren Ternaard
 • Container huren Teroele
 • Container huren Terschelling
 • Container huren Tersoal
 • Container huren Terwispel
 • Container huren Tijnje
 • Container huren Tirns
 • Container huren Tjalhuizum
 • Container huren Tjalleberd
 • Container huren Tjerkgaast
 • Container huren Tjerkwerd
 • Container huren Triemen
 • Container huren Twijzel
 • Container huren Twijzelerheide
 • Container huren Tytsjerk
 • Container huren Tytsjerksteradiel
 • Container huren Tzum
 • Container huren Tzummarum
 • Container huren Uitwellingerga
 • Container huren Ureterp
 • Container huren Veenklooster
 • Container huren Veenwouden
 • Container huren Vegelinsoord
 • Container huren Vinkega
 • Container huren Vlieland
 • Container huren Vrouwenparochie
 • Container huren W‚nswert
 • Container huren Warfstermolen
 • Container huren Warns
 • Container huren Warstiens
 • Container huren Warten
 • Container huren Waskemeer
 • Container huren Weidum
 • Container huren Wergea
 • Container huren Westergeest
 • Container huren Westhem
 • Container huren Westhoek
 • Container huren Weststellingwerf
 • Container huren West-Terschelling
 • Container huren Wetsens
 • Container huren Wier
 • Container huren Wierum
 • Container huren Wieuwerd
 • Container huren Wijckel
 • Container huren Wijnaldum
 • Container huren Wijnjewoude
 • Container huren Winsum
 • Container huren Wirdum
 • Container huren Witmarsum
 • Container huren Wjelsryp
 • Container huren Wolsum
 • Container huren Wolvega
 • Container huren Wommels
 • Container huren Wons
 • Container huren Workum
 • Container huren Woudsend
 • Container huren Wouterswoude
 • Container huren WŻnseradiel
 • Container huren Wymbritseradiel
 • Container huren Wyns
 • Container huren Wytgaard
 • Container huren Zandhuizen
 • Container huren Zurich
 • Container huren Zwaagwesteinde
 • Container huren Zwagerbosch
 • Container huren Zweins
 • Klantenservice
  088-4721500
  (lokaal tarief)
  Contactformulier Veelgestelde vragen
  Regio's
  Wij leveren containers in heel Nederland Bekijk alle regio's Container Amsterdam Container Eindhoven Container Utrecht Container Den Haag Container Rotterdam
  Bel mij terug
  Naam
  Nummer